A MROE-nek, azaz a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének volt sok éven át egyik vezetőségi tagja Környeiné Gere Zsuzsa rajztanár, tanfelügyelő.  Korábban a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola (és Gimnázium)-ban is tanított, ő szerkesztette az általános iskolai rajztanítás egyik kitűnő tankönyvét. Nyaranta alkotótáborokban fejlesztette képzőművészi képességét, két hetet rendszeresen Sirokon, majd 10-12 napot Móron, a Móri Szabadiskola kerámiaműhelyében töltött. Tanfelügyelőként nagyon sok rajztanár kollégát ismert, s tudta, milyen sokat tesznek a gyerekek vizuális és kulturális fejlődéséért ők, akik általában sokkal kevésbé megbecsült tagjai a tanári világnak, mint a „hasznosabb”-nak ítélt tantárgyak képviselői. Zsuzsa néni a móri Lamberg kastély barokk kútházában berendezett kerámiaműhelyben, sok más remek munkája mellett, saját kezűleg mintázott minden nyáron egy mázas kerámia almát. Ezt azután az éves MROE taggyűlésen személyesen és kedves, elismerő szavak kíséretében adta át azon kollégának, akikről tudta, soha nem kap majd hivatalos és látványos ünnepséggel járó kitüntetést, pedig erőfeszítései nélkül sok gyerek élete sivárabb és szürkébb lenne. Ezzel a nagy gonddal és szeretettel elkészített almával „díjazta”, jelezvén, hogy ő nagyon is tisztában van a tanári, emberi teljesítménnyel.

2011-ben bekövetkezett halála hatalmas űrt hagyott maga után, főleg a lelkekben. Tiszteletére Móron, a kastélyparkban emlékfát ültettünk, s a fiatal kocsányos tölgy tövébe szép kivitelű kerámia emléktábla is került (Korompai Péter munkája).

A MROE vezetősége úgy döntött, Környeiné Gere Zsuzsa tiszteletére létrehozza az Alma-díjat, mellyel egyrészt fenntartja ezt a szép hagyományt, másrészt szeretett kollégájuk emlékét is meg tudja őrizni.

Tanítványaként és barátjaként nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy az almákat megalkossam, s ennek nagy örömmel tettem eleget. Ugyan az ő almája egy árnyalattal gömbölyűbb, világosabb, mint  az enyém lett… de a lényeg ettől nem változott, s az Alma-díjat ezután is mindig egy olyan rajztanár kolléga kapja, akit Zsuzsa néni maga szívesen ajándékozott volna meg.

Az Alma díjat 2011-ben a MROE egyik újra-alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke, Csőregh Éva kapta.